Home Reclamaţii, sesizări şi petiţii
Marţi, 16 Iunie 2015 07:15

Reclamaţii, sesizări şi petiţiiLegat de modul de adresare a petiţiilor către instituţia noastră, vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 7 din O.G.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, “petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe”.

 

Prin „identificarea persoanei fizice”, Codul Civil (Cap. III, art. 82-110), stabileşte că principalele mijloace de identificare ale persoanei fizice sunt: numele, domiciliul şi starea civilă. Aceste date sunt cuprinse în cartea de identitate, mai puţin datele de stare civilă.

 

În aceste condiţii, doar numele şi/sau o adresă de e-mail, care pot aparţine oricui, nu sunt de natură să îndeplinească cerinţele minime legale privind identificarea unei persoane

 

În acestă situaţie instituţia noastră nu este obligată să efectueze control şi nici să comunice răspunsul către petent în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei.

 

În ceea ce priveşte obligativitatea semnării petiţiei, această obligaţie rezidă din prevederile Constituţiei României, care la art. 51 prevede că „Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor”.

 

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.G.27/2002 „Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu”.

 

Semnarea petiţilor se poate face atât olograf şi se pot comunica personal, prin poştă sau prin fax, cât şi electronic, cu condiţia respectării prevederilor Legii 455/2001 privind semnătura electronică, iar în acest ultim caz, petiţiile se pot comunica şi prin e-mail.

 

Având în vedere aceste dispoziţii ale legii, vă recomandăm ca demersurile Dvs. să fie făcute în conformitate cu procedura legală şi să vă declinaţi identitatea, comunicând numele şi prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal precum şi elementele de identificare ale societăţii reclamate.

Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 108/199 republicată, inspectorii de muncă sunt obligaţi ”să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege şi să nu dezvăluie angajatorului, prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări”

 

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie Inspectorului Şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita.Reclamaţia administrativă va avea formatul tip prezentat în Normele Metodologice din 7 februarie 2002 şi va fi depusă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a Normelor metodologice din 7 februarie 2002. De asemenea, cetăţenii sau organizaţiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita petiţii, în conformitate cu procedura descrisă în Ordonanţa 27/2002. Petiţiile se adresează în scris la adresa menţionată mai sus şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele petiţionarului, precum şi adresa unde acesta urmează să primească răspunsul.

 

Formulare tipizate:

Toate solicitările, sesizările şi petiţiile vor fi soluţionate

în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.

 
 
Vineri, 14 Iunie 2024

PROGRAM DE LUCRU

CU PUBLICUL

luni 830 - 1630
marţi 830 - 1630
miercuri 830 - 1630
joi 830 - 1630
vineri 830 - 1400

CASIERIE

luni - joi

  9 - 12

14 - 1530

vineri

  9 - 12

 

Avem 27 vizitatori online

Facebook